Prodej a pronájem karavanů
menu

Stabilizátor a obytné přívěsy

 
Jakkoli je cenným pomocníkem především pro obytné přívěsy a přívěsy pro převoz koní, stabilizátor si v žádném případě neporadí s problémy, jež vznikly špatným naložením karavanu či špatným řízením.
keyboard_arrow_down

Jakou funkci plní stabilizátor?

převzato z www.camping-cars-caravans.cz

Jakkoli je cenným pomocníkem především pro obytné přívěsy a přívěsy pro převoz koní, stabilizátor si v žádném případě neporadí s problémy, jež vznikly špatným naložením karavanu či špatným řízením. Při tažení tudíž dejte na vyzkoušená zlatá pravidla, doporučovaná britskými výrobci karavanů:

- Připojte přívěs k tažnému vozidlu tak, aby byl zcela vyvážený 
- Dbejte, aby hmotnost na oji byla mezi 50 a 100 kg (pokud nemáte extra-lehký přívěs)
- Ujistěte se, že pneumatiky jsou správně nahuštěné

Hlavním smyslem stabilizátoru je zamezit rozhoupání karavanu ze strany na stranu. Nebezpečí tkví v tom, že rádius takto rozkmitaného přívěsu má tendenci narůstat a způsobit, že řidič ztratí kontrolu nad stabilitou jízdní soupravy. Rozkmitání (angl. "snaking", hadovité kroucení) bývá způsobeno následujícími faktory:
- Nesprávné rozložení hmotností (přehnané zatížení zadní části náprav/y) 
- Příliš nízká hmotnost na oji
- Boční větry (předjíždějící velké návěsové vozidlo nebo autobus vyvolá nápor vzduchu, jež vychýlí ze směru vaši soupravu)
- Speciální přívěsy mohou mít nešikovně instalované a nevyvážené příslušenství, jež v důsledku způsobí rozkmitání soupravy

Jak můžete rozkmitání zabránit?
- Při řízení udržujte soupravu v jedné linii
- Podřazujte a sundávejte obě nohy z pedálů
- Dojde-li k rozkmitání při jízdě z kopce, podřaďte a velice mírně přibrzďujte
- Nezkoušejte přehnaně akcelerovat - není-li vozidlo mimořádně silné, může dojít ke katastrofě
- Nikdy nebrzděte razantně
- Nesnažte se soupravu dorovnávat volantem, mohli byste situaci ještě zhoršit

Stabilizátor vám pomůže, budete-li respektovat pokyny výrobců uvedené v manuálu a dodržíte-li alespoň tyto tři zásady:
- Před každou jízdou stabilizátor zkontrolujte
- Ujistěte se, že je umožněno tření 
- Ujistěte se, že namontovaný stabilizátor "dobře sedí"
Britští výrobci dále doporučují, aby stabilizátor byl alespoň jednou do roka po technické stránce řádně prověřen. Musí být rozmontován a veškerá těsnění a třecí disky musí být podrobeny kontrole ve vztahu k prasklinám a nadměrné opotřebovanosti. Zvýšená opatrnost se doporučuje při opravě starších stabilizátorů - jejich těsnění nebo disky totiž mohou obsahovat azbest.